Haz 03

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ MAYIS 2020

2020 Mayıs ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,36 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 11,39 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 12,10 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Haziran 2020 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2020 Mayıs ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,36 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 11,39 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 12,10 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Aralık 2019- Mayıs 2020 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Mayıs 2020 endeks değeri olan 460,62 rakamının, Kasım 2019 endeks değeri olan 437,25  rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 5,34 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-mayis-2020/