Nis 30

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz Kutlu Olsun!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; işçilerin yıllarca verdiği sınıf mücadelesinin adıdır,

1 Mayıs; işçilerin vahşi kapitalizm koşullarına karşı, sermayenin bitmek bilmeyen kâr hırsına karşı insanca yaşam şiarını yükselttiği günün adıdır,

1 Mayıs, işçilerin kimi zamanla kaybettikleriyle, kimi zaman kazandıklarıyla tarih sahnesindeki yerlerini egemenlere rağmen aldıkları günün adıdır,

1 Mayıs; iktidarlar ya da sermaye tarafından verilmiş değil, bizzat işçi sınıfı tarafından “emek ve dayanışma” ile alınmış günün adıdır,

1 Mayıs; her çalışanın kendi yaşamında verdiği var olma mücadelesinin bir bütün olarak işçi sınıfı tarafından sahiplenildiği ve adına türkülerin, şiirlerin, destanların yazıldığı günün adıdır,

1 Mayıs; insanları dil, din, renk, ırk, siyasi görüş temelinde ayırmak isteyenlere karşı bütün farklılıkları bir yana bırakıp, “emek” temelinde bir araya gelebilmenin adıdır,

1 Mayıs; ” genelde görünmez olanların açık gösteri yaptıkları ve en azından bir günlüğüne egemenlerin resmi alanını ve toplumu ele geçirdikleri” günün adıdır,

1 Mayıs; güzel günler görmek isteyenlerin, her gün emeğini işverenlere sunanların, bir araya geldikleri ve dayanışmayı yükselttikleri hem bir düşün hem de uluslararası mücadele gününün adıdır,

1 Mayıs; işçilerin taleplerini, sloganlarını hep bir ağızdan dile getirdikleri, kendilerine ait sözleri türküler, halaylar, marşlar eşliğinde söyledikleri günün adıdır,

1 Mayıs’ı yaratan koşullar maalesef ki 21. yüzyıl kapitalizm dünyasında hala geçerlidir. Uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, yetersiz işçi sağlığı iş güvenliği önlemleri… Bugün bile içinde yaşadığımız salgın günleri açıkça göstermektedir ki; biz işçilerin yaşamak için mücadele etmekten başka bir yolu yoktur.

Bu nedenle 1 Mayıs; geçmiş, nostaljik bir günün adı değil, hala güncelliğini koruyan ve önümüze mücadele gerekliliğini koyan dayanışma gününün adıdır,

1 Mayıs aynı zamanda; bütün sorunlara, bütün zorluklara karşı umudun yeniden yeşertildiği günün adıdır.

İçinden geçmiş olduğumuz dönem ne kadar zor olursa olsun, bir yandan geçim sıkıntıları ile uğraşırken bir yandan işyerlerinde sağlığımızı korumaya çalışsak da, böylesine bir dönemin üstesinden gelmek yine biz işçilerin emekleri ve mücadeleleri ile olacaktır.

İşçiler olarak, işçilerin evleri olan sendikalar olarak yıllarca dile getirdiğimiz talepler bu 1 Mayıs’ta da güncelliğini korumaktadır.

Bizler hala, örgütlenme önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, insana yaraşır bir ücret ve çalışma koşullarının oluşturulmasını, kıdem tazminatı hakkının tüm işçiler için kullanılabilir olmasını, işyerlerindeki işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınmasını ve daha nice taleplerimizin gerçekleşmesini istiyoruz ve bunlar için mücadele ediyoruz.

Belki 2020 yılının 1 Mayısın da bu talepleri alanlarda, omuz omuza dile getiremiyoruz. Ancak inanıyoruz ki, önümüzdeki sene daha güçlü bir şekilde bu talepleri dile getireceğiz ve daha güzel bir yaşama olan inancımızı ve özlemimizi gerçekleştirmek için tüm gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz.

Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun!

Selüloz-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/1-mayis-emek-ve-dayanisma-gunumuz-kutlu-olsun/