Sıkça Sorulan Sorular

Her geçen gün çalışma hayatında yaşadığımız sıkıntılar artmakta, çalışma koşullarımız ağırlaşmaktadır. Esneklik adı altında yapılan uygulamalar yoğunlaşmakta, işverenler bu uygulamaları işçiler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmaktadır.
Çoğu zaman yasalardan doğan haklarımızı bilmediğimiz için yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların farkında olmazken, bazı durumlarda da işverenler doğrudan yasaları referans göstererek hukuksuz uygulamaları meşrulaştırmaktadırlar. Bu iki durum birbirine zıt gibi görünse de son derece birbiriyle bağlantılıdır. Şöyle ki; hukuksal metinlerde yazılı olanları, hangi koşullarda çalıştığımızı, haklarımızın ne olduğunu bilmek önemlidir, ancak bunları bilmek, bu hakların fiili olarak uygulanacağı anlamına da gelmemektedir. Bu nedenle de emeğiyle var olan işçiler olarak, özellikle de sendikalarda örgütlü işçiler olarak hem yasal haklarımızı iyi bilmeli hem de bunları uygulatacak yaptırım gücüne sahip olmalıyız. Bunun da yolu örgütlenmekten ve birlik olmaktan geçmektedir.
Bahsedilen bu hakların bilinmesinde, anlaşılmasında ve uygulanmasında sizlerin de soru ve önerilerinizle bu bölümün gelişmesi dileğiyle.

İşsizlik sigortasından kimlerin hangi şekilde yararlanma koşulları, işsizlik sigortası nedir ve niçin önemlidir, ülkemizde hangi yıl uygulanmaya başlanmıştır, uygulanmaya başladığı tarihten günümüze akıbeti ne olmuştur ?

SORU: Çalışma süresi nedir ve haftalık ve günlük çalışma süresi ne kadardır?
SORU: Fazla çalışma nedir, fazla çalışma ücreti ne kadardır?
SORU: Fazla sürelerle çalışma nedir, fazla süreli çalışmanın ücreti ne kadardır?
SORU: Zorunlu nedenlerle fazla çalışma nedir, işçinin onayı gerekir mi, zorunlu nedenlerle fazla çalışma yapan işçi fazla çalışma ücreti alır mı?
SORU: Telafi çalışması nedir, nasıl uygulanır, telafi çalışması fazla çalışma sayılır mı?
SORU: Denkleştirme süresi nedir?
SORU: Ara dinlenmesi nedir, nasıl uygulanır, Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılır mı?
SORU: Gece süresi ve gece çalışması nedir, gece çalışmasında işveren fazla çalışma yaptırabilir mi?
SORU: Hafta tatili nedir, hafta tatiline hak kazanabilmek için gerekli şartlar nelerdir, hafta tatili ücreti ne kadardır, hafta tatilinde çalışılabilir mi, çalışıldığı takdirde ne kadar ücret alınmalıdır?
SORU: Ulusal bayram ve genel tatil günleri hangileridir, çalışılmayan genel tatil ücreti ne kadardır, bu günlerde çalışmak zorunlu mudur, çalışıldığında alınacak ücret ne kadardır?
SORU: Yıllık ücretli izne çıkmaya ne zaman hak kazanılır, izin süreleri kaç gündür, iznin uygulanmasında ve kullanılmasında hangi hususlar önemlidir, yıllık ücretli izinde olan bir işçi başka bir işyerinde çalışabilir mi?
SORU: İş Kanununda yer alan sözleşme türleri hangileridir, sözleşme türlerinin tanımları ve ayırt edici özellikleri nelerdir?
SORU: İş Kanunundan doğan tazminat hakları nelerdir, hangi tazminat hangi koşullarda alınır?

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/sikca-sorulan-sorular/