Haberler

TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalaya Sendikamızı Ziyaret Etti

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, Türk-İş Teşkilat Sekreteri  Eyüp Alemdar, Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, BASS Sendikası Genel Başkanı Turgut Yılmaz Sendikamızı Ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen ziyarette işkolunda yaşadığımız sorunlar konuşulurken, karşılıklık fikir alışverişinde bulunuldu.

0 comments

Sınıf gerçeği- Prof. Dr. Erinç Yeldan

“Var olan bütün toplumların tarihi, sınıfların tarihidir…” Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Parti Manifestosu’nda kapitalist toplum biçiminin analizini bu sözcüklerle yürütmekteydi. Böylece, sınıfsal bakış açısı sosyal değişimin ana bileşenlerini anlamak ve giderek dünyayı değiştirebilmek için en gerçekçi ve en doğru yöntem olarak kabullenildi. “Sınıftan kaçış” bilimsel bir yöntem olmaktan ziyade, sosyal bilimlerin gerçeklerinden kaçınmanın ortak niteliği oldu. Öncelikle …

0 comments

Fazla çalışma karşılığı verilen serbest zaman, yıllık iznin yerine ikame edilemez-Dr. Murat ÖZVERİ

İş Yasası’nın 41. maddesi fazla çalışmanın karşılığının nasıl ödeneceğini düzenlemiştir. Maddeye göre “Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.” Bir saat fazla çalışma yapmış bir işçiye ödenmesi gereken fazla çalışma bir buçuk saatlik ücrettir. Fazla çalışma yapan işçiler, biz zamlı ücret istemiyoruz …

0 comments

Taşeron işçilere kadro vaadi- Nilgün TUNÇCAN ONGAN

AKP’nin 15 yıllık iktidarında, taşeron işçilere yapılan kadro vaadi en fazla gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Kadro vaadi, ne yıllardır sürdürülen neoliberal politikaların geneliyle örtüşüyor ne de tümüyle esneklik politikasına dayandırılan istihdam stratejisiyle. Nitekim işçiler kadro beklerken yasalaşan ise ya kiralık işçi büroları oluyor ya da genişletilen esneklik uygulamaları. Zaten hazırlanan büyüme programlarından ulusal …

0 comments

2017’de 71 işçi intihar etti!- Mustafa Mert Bıldırcın

Başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere, mobbing ve çalışma koşullarının neden olduğu işçi intiharlarında büyük artış yaşandı. İş Müfettişi Özcan: İntihar artışında OHAL etkili oldu İş cinayetlerinde ilk sıralarda yer alan Türkiye’de, ekonomik sıkıntılar ve işsizlik nedeniyle intihar eden işçi sayısında da ürkütücü boyutlara ulaşıldı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, (İSİG) 2013, 2014 ve 2015 …

0 comments

İşçiler, dilinizi eşek arısı soksun!- Zafer Aydın

Egemen olanın dili ve kavramlarıyla konuşmanın sonuçlarından biri de işyerlerinde şirketle sendika arasında benzerlikler, paralellikler kurmak oluyor. Şirketten de, sendikadan da kurum diye söz edildiğinde genel müdür ile genel başkan, şef ile işyeri temsilcisi arasında bir fark yokmuş gibi bir algı oluşuyor Hangi işverenle, hangi devlet yöneticisiyle içli dışlı olmuş sendikacı müsveddeleri taşıdıysa artık, emekçiler …

0 comments

Kursiyer ve bursiyerli istihdam mucizesi- Doç. Dr. Aziz Çelik

Ücretleri ve primleri İşsizlik Fonu’ndan ödenen ve iş hukukunun işçi olarak kabul etmediği stajyer, kursiyer ve bursiyer sayısındaki artış, gerçek istihdam artışı olarak değerlendirilemez. ‘İstihdam seferberliği’ kapsamında yaşandığı iddia edilen artış, eğreti ve hormonludur ‘İstihdam seferberliği’ tartışması gündemdeki yerini koruyor. Konu 1 Kasım 2017 tarihinde toplanan İŞKUR 9. Genel Kurulu’na da damgasını vurdu. DİSK Genel …

0 comments

Türk-İş: Geçici işçiler sorununu artık çözün

Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na yazı göndererek, geçici işçiler sorununa artık çözüm bulunmasını istedi. Türk-İş Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Ergün Atalay ile Genel Sekreter Pevrul Kavlak’ın imzasını taşıyan yazıda, çalışma hayatında çözüm bekleyen konulardan birisinin de geçici işçilerin sorunları olduğuna dikkat çekildi.  Yazıda, 2007 yılında çıkarılan 5620 sayılı Kanun ile …

0 comments

TAŞERON İŞÇİLİK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY ve konfederasyonumuza bağlı sendika temsilcileri, Ankara’da CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı’na katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Emek Bürolarınca Ankara Litai Otel’de gerçekleştirilen Taşeron İşçilik Çalıştayı’na TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY katılarak bir konuşma yaptı. Çalıştayda Genel Başkan Ergün ATALAY’ın yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli AĞBABA, …

0 comments

Sendikamızın Acı Günü: Şinasi Yeldan Hayatını Kaybetti

Eski SEKA işçisi, 1978-1980 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanı,  kurulduğumuz 1952 yılından 1994 yılına kadar Avukatlığımızı yapan, fikirleri, dünya görüşü, duruşu ile bize hep yol gösterici olan Şinasi Yeldan hayatını kaybetti.  Başta ailesi olmak üzere sendikamızın, yakınlarının, sevenlerinin ve tüm işçi sınıfının başı sağ olsun.

0 comments

ATAMIZI SAYGIYLA ve ÖZLEMLE ANIYORUZ

Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ileri görüşlülüğüyle dünyaya örnek olan ebedi başkomutan, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 79. yıldönümünde saygı, rahmet ve giderek büyüyen bir özlemle anıyoruz. Türk milletinin yazgısını ve tarihin akışını değiştiren ATATÜRK, fikirleri, devrimleri, ilke ve kararlılığıyla insanlığın yetiştirdiği büyük kişilikler arasındadır. Atatürk’ün önderliğinde yürütülen İstiklal Harbinde …

0 comments

ATALAY ZONGULDAK’TA MADENCİLERE SESLENDİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY Zonguldak’a giderek, 21 saatlik madenden çıkmama eylemini sonlandıran işçilere Ankara’daki görüşmeleri aktardı. TTK Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk müessese müdürlüklerine bağlı tesislerde dün 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, başlattıkları eylem kapsamında ocaktan çıkmamış, 08.00-16.00 ve 16.00-00.00 vardiyasında çalışan işçiler de arkadaşlarına destek vermişti. Maden işçileri yaklaşık 21 saat süren eylemlerine …

0 comments

Binlerce madenci kendini maden ocağına kilitledi!

Zonguldak ve Bartın’da 3 bine yakın maden işçisi, maden ocaklarından çıkmama eylemi başlattı. İşçiler, TTK’ye ait sahaların parça parça özelleştirilmesinin yolunu açan 58’inci maddenin torba tasarıdan çıkarılmasını istiyor Zonguldak ve Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) ocaklarında çalışan 3 bine yakın maden işçisi, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto etmek için maden ocağından çıkmama …

0 comments

Zorunlu ara buluculuğun kamyoncu İsmail ve İş Hukuku için anlamı- Dr. Murat ÖZVERİ

İş davalarında ara bulucuya başvuruyu zorunlu hale getiren İş Mahkemeleri Kanunu kabul edildi. Kanunun yayım tarihinden itibaren üç ay içerisinde zorunlu ara buluculuk uygulanmaya başlayacak. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesi ise diyor ki: “İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.” Bu …

0 comments

Ecirden işçiye Cumhuriyet- Doç. Dr. Aziz Çelik

Günümüzde adeta vahşi kapitalizm dönemi yaşanırken, erken Cumhuriyet döneminde sağlanan işçi haklarına dahi göz dikilirken, Cumhuriyet’in işçiler açısından kazanımlarını hatırlamak ve savunmak yaşamsal önem taşıyor Cumhuriyet’in 94. yıldönümü vesilesiyle Cumhuriyet’e işçiler açısından baktığımızda ne görüyoruz? Sanayileşmenin henüz çok cılız olduğu, ücretli emeğin istihdamda son derece sınırlı yer tuttuğu iktisadi ve sosyal koşullar ile imparatorluğun yıkılmasının …

0 comments

CUMHURİYETİMİZİN 94. YILI KUTLU OLSUN

Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde büyük gayret ve fedakarlık göstererek vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 94. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Cumhuriyetin ilanı, bir ulusun, özgürlük ve bağımsızlık uğruna hangi engelleri aşabileceğinin çarpıcı bir örneğidir. 20 inci yüzyılın başlangıcından günümüze uzanan bir aydınlanmanın ışığıdır. Cumhuriyet tarihimize bakıldığında; zaman …

0 comments

EKİM 2017 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.030,31 TL oldu.       YOKLUK YOK; PAHALILIK VE GEÇİM SIKINTISI İLE YOKSULLUK VAR… DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.544 TL, YOKSULLUK SINIRI 5.030 TL MUTFAK ENFLASYONU …

0 comments

Kocaeli’nde İSİG Meclisi kuruldu

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclis Girişimi, önceki gün düzenlenen panel ile meclisin kuruluşunu ilan etti. Mimarlar Odası’nda yapılan etkinliğe DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinin yanı sıra birçok sivil toplum örgütü temsilcisi ve işçiler katıldı. Meclis üyelerinden Aykut Çelik, göz göre göre yaşanan işçi ölümlerinin alınacak önlemler ile önlenebileceğini, bu nedenle kaza olarak …

0 comments

ATALAY, SELÜLOZ-İŞ SENDİKASI GENEL KURULU’NA KATILDI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, 21 Ekim 2017 Cumartesi günü Selüloz-İş Sendikası’nın 19. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, Selüloz-İş Sendikası Genel Kuruluna katılarak çalışma hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. İŞ KAZALARI Şırnak’ta kömür ocağında meydana gelen göçüğe değinen ATALAY “Soma’nın üzerinden yıllar geçti. 18 duruşma yaşandı ama hala sorumluları belli olmadı. …

0 comments

Sendikamız 19. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Selüloz-İş Sendikası 20-21 Ekim 2017 tarihinde 19. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Gerek tarihi gerekse de mücadeleci yapısından kaynaklı Türkiye işçi hareketinin en önemli yapı taşlarından biri olan Selüloz-İş Sendikası 19. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Genel Başkanlığa yeniden seçilen Ergin Alşan, Kongrede yaptığı konuşmasıyla çalışma hayatının birçok sorununa değindi ve çözümün örgütlenmeden geçtiğini belirtti. Ergin Alşan’ın …

0 comments

Zorunlu ara buluculuğun kamyoncu İsmail ve İş Hukuku için anlamı- Dr. Murat ÖZVERİ

İş davalarında ara bulucuya başvuruyu zorunlu hale getiren İş Mahkemeleri Kanunu kabul edildi. Kanunun yayım tarihinden itibaren üç ay içerisinde zorunlu ara buluculuk uygulanmaya başlayacak. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesi ise diyor ki: “İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.” Bu …

0 comments

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 10,7 oldu. Söz konusu verilere göre, Türkiye’de 3.4 milyon kişi işsiz olduğu iddia ediliyor. TÜİK’in internet sitesinde şu bilgiler paylaşıldı: İŞSİZLİK ORANI Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi …

0 comments

İşçi temsilciliği ve işçi konseyleri -4* Dr. Murat ÖZVERİ

Bu hafta işçi temsilciliğinin Türk hukukunda yeri var mıdır, gerekli midir sorularını tartışmaya çalışarak bu uzun yazıya nokta koyacağız. İşvereni Denetlemek İçin İşçi Temsilciliği Bireysel iş hukukunun diliyle konuşacak olursak: İşçi, ücret karşılığı işverenin emir ve talimatlarıyla iş yapan kişidir. İşveren işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişidir. İşçi ve işveren arasında karşılıklı hak ve borçları …

0 comments

Modern kölelik ve çocuk işçiliği- Nilgün TUNÇCAN ONGAN

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (UÇÖ) geçtiğimiz günlerde yayınladığı son veriler, milyonlarca çocuğun modern kölelik koşullarında yaşadığını ve işçilik yaptığını ortaya koyuyor. Buna göre 40 milyon modern kölelik mağdurunun (zorla çalıştırılan ve zorla evlendirilen) yüzde 25’i çocuk. Çocukların zorla evlendirilen mağdurlar içindeki payı ise 37. Modern kölelik koşulları kadınlar ve kız çocukları açısından değerlendirildiğinde ise oran yüzde …

0 comments

İşçi katliamı sürüyor: 9 ayda 1485 iş cinayeti!

İSİG Meclisi’nin raporuna göre, eylül ayında en az 147, bu yılın ilk dokuz ayında ise en az 1485 işçi yaşamını yitirdi Türkiye’de iş cinayetleri katliam boyutuna varmış durumda. Her gün en az 5 işçi, iş cinayetlerinde can veriyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre, eylül ayında en az 147, bu yılın ilk …

0 comments

Küresel ücretli emeğin görünümü- Prof. Dr. Erinç Yeldan

Amerikan “Merkez Bankası” FED’in yıl sonuna değin kaç kez ve ne zaman faiz oranlarını yükselteceği sorusu iktisat medyasının en gözde konularından birisi halinde. Eylül ayı içinde FED yetkililerinin izlemeyi düşündükleri politikaları sır saklar gibi, fısıltılar halinde ekonomi kamuoyu ile paylaşırken, finans piyasalarının yorumcuları da “konuyu manşetlere nasıl taşırım” endişesiyle olsa gerek, en ezoterik ve mistik söz oyunlarıyla tartışma …

0 comments

İşçi temsilciliği ve işçi konseyleri – 3 Dr. Murat Özveri

Önceki iki yazımızda iş yasalarının uygulanmadığını, iş yasalarının uygulanması için denetim zorunlu olduğunu, iş yasalarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle görevli müfettiş denetiminin işlemediğini örnekleriyle ortaya koymaya çalıştık. İşçi Temsilcisi İşyeri Sendika Temsilcisi Değildir İşçilerin haklarını düzenleyen yasalar, bireysel ve toplu iş hukuku olmak üzere genel olarak ikiye ayrılır. Bireysel iş yasaları, çalışma yaşamının alt sınırını belirler. …

0 comments

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ EYLUL 2017

2017 Eylül ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,65 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 11,20 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 9,98 oranında artış göstermiştir.   Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı …

0 comments

EYLÜL 2017 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.522,58 TL   DAR ve SABİT GELİRLİLERİN DERDİ GEÇİM… FİYAT ARTIŞLARIYLA BİRLİKTE YOKSULLUK DA YAYGINLAŞIYOR… DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.523 TL, YOKSULLUK SINIRI 4.960 TL AYLIK MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 1,19 ve ONİKİ AYLIK YÜZDE 9,84 ORANINDA …

0 comments

SENDİKAMIZ GENEL MERKEZİ 19. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI VE GÜNDEM SELÜLOZ-İŞ TÜRKİYE SELÜLOZ VE KAĞIT, AĞAÇ MAMÜLLERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI   GENEL MERKEZİ   Sendikamızın 19. Olağan Genel Kurulu 21-22 EKİM 2017 tarihlerinde    aşağıdaki gündem gereğince 10.00-17.00 saatleri arasında SANAYİ MAH . ÖMER      TÜRKÇAKAL BULVARI NO :26 İZMİT KOCAELİ ADRESİNDEKİ EMEX OTEL            TOPLANTI SALONUNDA            yapılacaktır. Aynı gün çoğunluk sağlanmadığı …

0 comments

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/haberler-bildiriler/