Haz 09

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ MAYIS 2021

2021 Mayıs ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,89 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 16,59 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 14,13 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Haziran 2021 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2021 Mayıs ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,89 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 16,59 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 14,13 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Aralık 2020-Mayıs 2021 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Mayıs 2021 endeks değeri olan 537,05 rakamının, Kasım 2020 endeks değeri olan 498,58 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 7,72 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-mayis-2021/