Eyl 06

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ AĞUSTOS 2021

2021 Ağustos ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,12 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 19,25 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 15,78 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Eylül 2021 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2021 Ağustos ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,12 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 19,25 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 15,78 oranında artış göstermiştir. 

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Mart-Ağustos 2021 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Ağustos 2021 endeks değeri olan 563,60 rakamının, Şubat 2021 endeks değeri olan 517,96 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 8,81 olmaktadır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-agustos-2021/