Ağu 01

Grevdeki Süperpak Ambalaj işçileri için her gün beş dakika dayanışma

İzmir/Torbalı, Karaman ve Gaziantep’te Avusturya menşeli MayrMelnhof (MM) Süperpak Ambalaj işyerinde çalışan Selüloz-İş Sendikası üyesi işçiler grevde. Grev bugün (1 Ağustos 2018) 43. gününe girdi.

Grevdeki Süperpak Ambalaj işçilerinin dayanışmaya ihtiyaçları var. Sadece iyi dileklerle, sadece güzel sözlerle değil, yürüttükleri grevin etkilerini hissettirecek ölçüde ve somutlukta bir dayanışma gereksinimi var.

Çıkarları ortak olan insanların bu ortak çıkarlar doğrultusunda birbirleriyle dayanışmaları aklın gereğidir. Dayanışma bir dilek, temenni değildir. Dayanışma somut bir eylemdir. Ortak çıkarların duyurulmasından, ortak çıkarlar için mücadele verenlerin içerisine düştükleri yoksunlukları hafifletmeye, ortak mücadelenin etkisini arttıracak eylemlere kadar uzanan bir çizgi içerisinde dayanışma kendisini somut olarak dışa vurur.

İşçilerin çalışma koşullarını toplu pazarlık yoluyla belirlemeleri tüm ücretli çalışanların yaşam standartlarının artması sonucunu doğurur. Bir fabrikada haklar yarın komşu fabrikalara, bölgeye hatta ülkeye yayılabilir.

Toplu pazarlıkta işçilerin en etkili meşru gücü grev hakkıdır.

Grev hakkının kullanılmasında ise Türkiye bir açmaz yaşıyor. Eğer yürütülen grev günlük yaşamı etkiliyorsa erteleme adı altında yasaklanıyor. Eğer grev günlük yaşamda hissedilmiyorsa, hiç kimse aldırmıyor. Kısaca ülkede grev hakkı günlük yaşamı etkilemeyen grevler için var. Günlük yaşamı etkileyen grevler ise erteleme adı altında yasaktır.

Üstelik işçilerin dayanışmayı grevle göstermelerini engellemek için bizim yasamız dayanışma grevlerini yasaklamıştır.

Selüloz-İş Sendikası üyesi Süperpak işçileri üç ilde grev yapıyor. Yaptıkları grevi hiç kimse günlük yaşamlarında hissetmiyor. Örneğin bu grev nedeniyle ülkede ambalaj kıtlığı yaşanmıyor. Grevin etkileri grev yapılan işyerinin dışında yok.

Bu durumda grev bir bilek güreşine dönüşüyor. Grev süresince bir başka işyerinde çalışamayan, gelirinden yoksun kalan, sigorta primleri yatırılmayan, grevde geçirdiği günleri işçilik kıdeminden sayılmayan işçileri, işveren bu yokluklar üzerinde dize getirmeye çalışıyor. İşçiler ise üretimi durdurarak işvereni kârından yoksun bırakarak toplu pazarlığı sonuçlandırma gayretinde.

Bu bilek güreşinde kim daha direngen çıkarsa kazanan o olacak. İşveren üretim kayıplarını gidermek için, grevi kıracak eylemlere hazırlandığı söylentisini yayıyor. Sendikadan istifa edip işyerine dönen işçilerle üretime başlayacağı dedikodusu, işyerini kapatacağım dedikodusu, grevci işçilerin ürettiği ürünleri, işveren dayanışması içerisinde başka işverenlere yaptırabileceği söylentisi, işverenin işçileri yıldırmak için kullandığı söylemlere örnek.

İşverenin amacı sözüm ona iş güvencesi karşısında işçileri sıfır zamma razı etmek değil. İşverenin amacı işçileri sendika üyesi olduklarına, haklarını toplu pazarlık yoluyla talep ettiklerine pişman etmek, bir anlamda işçilerin burnunu sürtmek.

İşveren grevi uzatarak işçileri yoklukla terbiye edip, teslim almak istiyor.

Süperpak Ambalaj işçilerinin işverence teslim alınması sendika hakkının budanması demektir.

Grevde geride kalan sürede gerek Türkiye’deki sınıf dostları gerekse de dünyanın farklı ülkelerinden birçok destek ve dayanışma örnekleri sergilendi. İşyerlerinin bulunduğu bölgelerdeki sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri birçok kez hem dayanışma ziyaretinde bulundular hem de yazılı ve sözlü basın açıklamaları ile greve destek oldular. Aynı şekilde greve uluslararası boyutta da birçok dayanışma ve destek mesajı geldi. Selüloz-İş Sendikasının üyesi olduğu Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (Industriall Global Union) ve Uni Küresel Sendikası (Uni Global Union) ve bu sendikalara üye olan farklı ülkelerdeki birçok sendikadan dayanışma mesajları geldi. Bu mesajlar yalnızca kamuoyuna değil, aynı zamanda doğrudan işverenin kendisine de yapıldı. Birçok sendika, işverenin hem Türkiye’deki yöneticilerine hem de şirketin genel merkezine müzakerelerin yeniden başlaması ve sendikanın taleplerinin karşılanması yönünde çağrılarda bulundu.

Bu dayanışma çabalarını bir üst aşamaya çıkartmak, grevi bölgede ve ülkede hissedilebilir hale getirmek için dayanışmanın genişletilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu grevin kazanılmasının tek yolu sınıf dayanışmasının büyütülmesidir.

Her işçi her gün beş dakika Süperpak Ambalaj işçilerini düşünse, düşündüğünü üretime yansıtarak gösterse binlerce beş dakikalar ortaya çıkacaktır. Binlerce beş dakika üç ilde grev olduğunu bu grevin işveren dayatmasıyla sonuçlanmayacağını, işçilerin sıfır zamma mahkum olmayacaklarını, istenildiğinde her grevin etkili ve hissedilebilir hale getirilebileceğini dosta düşmana gösterecektir.

Kaynak: Evrensel

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/yazilar/grevdeki-superpak-ambalaj-iscileri-icin-her-gun-bes-dakika-dayanisma/