Tem 21

Zorunlu arabuluculuk Meclise geliyor

AKP’nin patronlar lehine yaptığı düzenlemelerden biri olan ‘İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’ önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek.


Düzenlemeyle birlikte zorunlu hale getirilecek olan “arabuluculuk” ile işçiye mahkeme yolu kapatılacak.

Önümüzdeki haftaya kadar Genel Kuruldan geçmesi beklenen ve 42 maddeden oluşan Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, yargının “arabuluculuk kurumu” eliyle taşeronlaştırılması ve özelleştirilmesini kapsıyor.

İŞÇİYE MAHKEME YOLU KAPATILACAK

AKP’nin 15 yıldır süregelen emekçi haklarına sermaye lehine vurulan son darbelerden biri olarak değerlendirilen tasarı, “arabuluculuk kurumunun” zorunlu hale getirilmesini öngörüyor. Tasarının yasallaşması durumunda işçiler, haklarını mahkemelerde arayamayacak bir duruma gelecek. Böylesi bir mekanizmanın zorunlu hale getirilmesini Anayasa’nın “Yargı Yetkisi” başlıklı 9’uncu maddesinin ihlali olarak değerlendiren muhalefet, emekçinin patron karşısında hukukun güvencesinden yoksun bırakılarak arabuluculuk mekanizmasına mahkum edileceği konusunda hemfikir.

Tasarının 3. maddesinde yer alan düzenlemeyle; bir işçi, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebine dönük dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunda kalacak. Bu zorunluluk ile işçiler hak arama hürriyetinin ihlali ile karşı karşıya kalacak. Mekanizmanın kendisi de patron lehine işçinin ikna edilmesine hizmet eden bir kurum rolü görecek.

Kaynak: Birgün

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/zorunlu-arabuluculuk-meclise-geliyor/