Eki 05

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ EYLÜL 2021

2021 Eylül ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,25 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 19,58 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 16,42 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 04 Ekim 2021 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2021 Eylül ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,25 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 19,58 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 16,42 oranında artış göstermiştir. 

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Nisan-Eylül 2021 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Eylül 2021 endeks değeri olan 570,66 rakamının, Mart 2021 endeks değeri olan 523,53 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 9,00 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-eylul-2021/