Oca 11

Sendikamız IndustriALL’un Hazırladığı “Taahhütname”yi İmzaladı!

Dünyanın birçok ülkesinde işyerlerinde kadına yönelik şiddetin ve tacizin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar her geçen gün sendikaların gündemine daha fazla giriyor. 143 ülkede faaliyet gösteren 700’den fazla sendikayı ve 50 milyon işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendika’nın Kadın Komitesi, 7 Kasım’da Sri Lanka’nın Kolombo kentinde bir araya gelerek, kadınların cinsel taciz başta olmak üzere cinsiyet temelli çok yönlü bir şiddete maruz kaldıklarına dikkat çekti, sendikaları işyerlerinde kadına yönelik şiddete karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

 Toplantıda sendikaların, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasında kilit rol oynayacak olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve işyerlerinde şiddete karşı net bir tutum için harekete geçmeleri istendi. Bunun için sendikaların kendi içlerinde ve örgütlü oldukları tüm işyerlerinde kadına yönelik şiddetin ve tacizin durdurulması amacıyla “Bizim işyerimizde, bizim sendikamızda yeri yok” sloganıyla bir taahhütname hazırlandı.
Sendikamız Selüloz-İş bu taahhütnameyi imzalayan ilk sendikalardan biri oldu. Sendika olarak yalnızca işyerlerinde değil hayatın her alanında kadınlara yönelik şiddetin, tacizin ve ayrımcılığın önlenmesi için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da karşısında olmaya devam edeceğiz, eşitlikçi bir toplum yapısı için mücadele etmeye devam edeceğiz.
IndustrIALL Kadına Yönelik Şiddet ve Tacize Karşı Taahhüt: Bizim işyerimizde, bizim sendikamızda yeri yok!

Şiddet ve onun en çok görülen biçimi olan taciz, dünya genelinde kadın işçilerin hayatlarını ciddi bir şekilde etkilemektedir. Kadına yönelik şiddet, kadınların insan haklarının bir ihlalidir ve cinsiyet eşitliğinin önünde engeldir. İşyerinde kadına yönelik şiddet, işçi haklarını, güvenliğini, sağlığı ve onurunu tehdit eden temel bir sendikal meseledir.

Kadına Yönelik Şiddetin Hiçbir Türü Kabul Edilemez!
Sendikamız;
»Kadına yönelik şiddetin ve tacizin her türüne karşı bir duruş sergilemeyi, cinsiyetçilik ve şiddet içeren her türlü eylem ve davranışı kınamayı,

»Bu konuyu sendikamızda öncelikli bir konu olarak ele almayı ve kadın hakları ihlallerini engellemeyi ve mücadele etmeyi amaçlayan faaliyetlere gerekli kaynağı ayırmayı,

»Üyelerimizin, çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin farkındalığını artırarak işyerlerinde ve sendikamızda şiddetin ve tacizin ortadan kaldırılmasının önemine dair eğitimler düzenleyerek, sendikamız içinde kadınlara yönelik bir saygı kültürünün gelişmesini sağlamayı,

»Özellikle işyerlerinde kadına yönelik şiddet ve tacize karşı üyelerimizin aktif bir şekilde tutum almasını teşvik etmeyi,
»Kadına yönelik şiddeti engellemeye ve mücadele etmeye yönelik kampanyalar düzenlemeyi,

»Hükümetlerden kadınları şiddete karşı koruyan kanunları çıkarmalarını ve uygulamalarını talep etmeyi,

»İşverenlerden işyerlerinde şiddetin ve tacizin her türlüsüne karşı politikalar geliştirmelerini ve şiddetin yıkıcı etkilerine yönelik çalışanlar arasında farkındalığın arttırılmasını talep etmeyi,

»İşverenlerden işyerlerinde ve tedarikçilerinde kadına yönelik şiddetin her türlüsünü engellemek ve mücadele etmek ve işyerinde kadınlar bir saldırıya maruz kaldıklarında başvurabilecekleri güvenli mekanizmalar oluşturmaları için somut politikalar ve prosedürler geliştirmelerini talep etmeyi,

»Toplu sözleşme taleplerimizde kadına yönelik şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlere yer vermeyi,
taahhüt etmektedir.

***

ILO’NUN gündemi yeni bir sözleşme

ILO Yönetim Kurulu da Haziran 2018’de toplanacak Uluslararası Çalışma Konferansı’nın gündemine işyerlerinde cinsiyet odaklı şiddetin ve tacizin önlenmesi üzerine bir maddeyi aldı. Cinsiyet odaklı şiddetin durdurulması için bağlayıcılığı olan bir sözleşme maddesi mi düzenlenecek, yoksa etkisi daha düşük olan tavsiye kararı mı çıkartılacak, henüz bilinmiyor. ILO, üye devletlere bu konudaki düşüncelerini soran bir yazı göndermiş durumda. AKP hükümetinin ne cevap vereceği ve ilgili sosyal taraflara danışıp danışmayacağı ise merak konusu.

Öte yandan uluslararası sendikal yapılar, bir süredir üye sendikalarına hükümetleriyle lobi çalışması yaparak bağlayıcılığı olan bir ILO sözleşmesi için adım atmalarını talep ediyor. IndustriALL Kadın Komitesi de cinsiyete odaklanmış kapsamlı bir ILO sözleşmesinin hazırlanmasını istiyor. Komiteden yapılan açıklamada sendikaların kendi hükümetlerinden, bu yönde bir ILO sözleşmesi hazırlanmasını desteklemelerinin ve hazırlanacak bu sözleşmeyi onaylamalarını talep etmelerinin gerekliliği vurgulandı.

Kaynak: Birgün

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/sendikamiz-industriallun-hazirladigi-taahhutnameyi-imzaladi/