Kas 28

KASIM 2018 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

Aylık net asgari ücretin halen 1.603 TL olduğu ekonomik ve sosyal koşullarda sadece tek bir çalışan için hesaplanan yaşama maliyeti 2.385 TL olarak hesaplandı.

 ASGARİ ÜCRET YAŞAMA MALİYETİNİ KARŞILAMAKTAN UZAK…

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAPMASI GEREKEN ASGARİ NET AYLIK HARCAMA 2.385 TL

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.943 TL, YOKSULLUK SINIRI 6.328 TL

MUTFAK ENFLASYONU ARTIŞI AYLIK YÜZDE 1,22 ve SON ONİKİ AYLIK YÜZDE 23,94

 

Asgari ücretin yeniden belirleme çalışmalarının başlayacağı günümüzde, fiyat artışları karşısında başta asgari ücret olmak üzere çalışanların gelirleri yetersiz kaldı. Aylık net asgari ücretin halen 1.603 TL olduğu ekonomik ve sosyal koşullarda sadece tek bir çalışan için hesaplanan yaşama maliyeti 2.385 TL olarak hesaplandı. Mevcut asgari ücret, dört kişilik bir ailenin asgari aylık gıda harcaması olan açlık sınırını bile karşılamaktan uzak kaldı. Asgari ücret, dört kişilik bir ailenin aylık harcamasına ancak bir hafta yetiyor.

 

İnsan onuruna yaraşır yaşama seviyesini sağlayacak bir ücret karşılığında çalışılması gereği anayasada düzenlenmiş olmasına rağmen milyonlarca çalışan ailesiyle birlikte düşük ve yetersiz gelirle hayatını sürdürmek durumunda bırakılmaktadır.

 

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), çalışanların geçim şartlarını otuz bir yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması ile ortaya koymaktadır. TÜRK-İŞ Araştırmasının 2018 Kasım ayı sonucuna göre:

 

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.942,71 TL,
  • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.328,05 TL,
  • Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2.385,11 TL olarak hesaplandı.

 

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/kasim-2018-aclik-ve-yoksulluk-siniri/