Kas 26

İşsizliğe ve krize karşı patronların ‘çözümü’: ‘Fazla çalışma yasakları kaldırılsın’

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) iki ayda bir yayımladığı “İşveren” dergisinin eylül-ekim sayısının konusu “esnek çalışma” oldu. Güvencesiz, düşük ücretli ve uzaktan çalışmanın önünü açtığı için tepki çeken esnek çalışmanın yaygınlaştırılmasını isteyen patronlar, bu modelin işsizliği azaltacağını ileri sürdü.

Dergi için bir yazı kaleme alan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, ülkenin ekonomik bunalımdan ve işsizlikten çıkışının “fazla çalışma yasaklarının” kaldırılmasında olduğunu iddia etti. İşçilerin temel birçok hakkının elinden alınmasını isteyen Önen, “Telafi çalışması yapılacak süre 2 aydan 6 aya çıkarılmalı, işçi onayı aranmamalı, cumartesi günleri telafi çalışması yaptırılabilmelidir” dedi.

İşçilere yönelik birçok hak gaspını beraberinde getirecek talepler öne süren Önen, “Kısmi süreli çalışmalarda fazla sürelerle çalışma yasakları kaldırılmalı ve çağrı üzerine çalışmada asgari yirmi saatlik çalışma süresi gibi uygulamayı zorlaştıran kriterler hafifletilmelidir” ifadelerini kullandı.

‘Gençler hobilerine yönelir’
Kadınlar ve gençlere yönelik de hedeflerinin bulunduğunu belirten Önen, esnek çalışmanın gençlerin “hobileri” ile uğraşmalarına olanak sağlayacağını iddia etti: “Esnek çalışma modelleri gençlere bir yandan kariyer imkânı sağlarken diğer yandan kişisel gelişimleri için kendi ilgi alanlarına, hobilerine zaman ayırmalarına fırsat vermektedir. Mevzuatımızdaki esneklik hükümlerinin katı olması yüksek işsizliğin sebebi olarak görülmekte, kadın ve gençlerimizin istihdama dâhil olmalarını kısıtlamaktadır.”

Hani kriz yoktu?
Hükümetin aksine ülkede bir “ekonomik kriz” yaşandığını ifade eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da dergi için hazırladığı yazısında esnek çalışma istedi. Kısa çalışma uygulamasının işveren ve devletin yanı sıra işçi için de “olumlu” olduğunu iddia eden Koç, “Ekonominin olumsuz ivme kazandığı, istihdamın azaldığı, işsizlik ve kayıt dışılığın artış gösterdiği dönemlerde gerek işveren ve işçilerimizin gerekse devletimizin temel hedefi aktif ve pasif istihdam politikaları geliştirerek kriz ortamının etkilerini azaltmaktır” dedi.

Kaynak: Birgün

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/issizlige-ve-krize-karsi-patronlarin-cozumu-fazla-calisma-yasaklari-kaldirilsin/