Şub 05

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ OCAK 2018

2018 Ocak ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,02 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 10,35 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 11,23 oranında artış göstermiştir.
Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.
TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 05 Şubat 2018 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2018 Ocak ayı itibariyle  bir aylık enflasyon yüzde 1,02 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 10,35 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 11,23 oranında artış göstermiştir.
Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Ağustos 2017-Ocak 2018 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Ocak 2018 endeks değeri olan 330,75 rakamının, Temmuz 2017 endeks değeri olan 310,24 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 6,61 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-ocak-2018/