Haz 12

Saıca Pack İşçileri Hakları İçin Grevde

Sendikamız Selüloz İş ile Eskişehir’de kurulu Saica Pack Turkey Ambalaj San. A.Ş. işyeri arasında yapılan toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
İşverenin uzlaşmaz tavrı nedeniyle sendikamız almış olduğu grev kararını 08.10.2015 tarihinde uygulamaya koyarak grevi başlattı.
Saica Pack Turkey Ambalaj San. A.Ş. işyerinde sendikamız üyesi 127 işçi, bu güne kadar mahkum edildikleri ucuz işçilik cenderesini kırmakta kararlıdır.
127 işçi grevle işyerindeki ücret uçurumunun ortadan kaldırılmasını istemektedir.
127 işçi, işyerindeki ücret adaletsizliğinin sona erdirilmesi için, öncelikle düşük ücretlerin iyileştirilmesini, düşük ücretler belirli bir düzeye çekildikten sonra insanca yaşamaya uygun bir seyyanen zam istemektedir.
Türkiye de üst üste yaşanan grev yasaklarıyla düşük ücret işçiler için kadere dönüştürülmüştür.
Sendikamız Selüloz İş ve 127 Saica Pack Turkey Ambalaj San. A.Ş işçileri grev haklarını kullanarak, düşük ücret çemberini sadece işyerleri için değil, tüm Eskişehir işçileri için kırmakta kararlıdır.
İşveren, işyerinde ücret adaletsizliklerini, düşük ücretleri görmezlikten gelerek sadece %5’lik ücret artışı önermiştir.
Ortalama brüt ücrettin 1380 TL olduğu bir işyerinde işverenin yaklaşık %5 lik ücret zammı önermesi, işyerinde asgari ücreti toplu iş sözleşmesi aracılığı ile kalıcılaştırma çabasıdır.
Toplu pazarlıkla asgari ücretin üzerine çıkılmadığı bir endüstri ilişkileri sistemi içerisinde, toplu pazarlık da, sendika hakkı da grev hakkı da anlamını yitirmektedir.
Bu nedenle, sendikamız ve üyesi işçiler, grev haklarını kullanarak, toplu pazarlığın bir anlamı olduğunu, nimet külfet dengesinin ancak toplu pazarlıkla gerçekleştirilebileceğini, işçilerin düşük ücrete mahkum olmadıklarını, grev hakkının işverenin uzlaşmaz tavrını kırmak için var olduğunu, düşük ücret kısır döngüsünün kırılabileceğini göstermek için grevi başlatmışlarıdır.
Üyemiz işçilerin başarısı tüm işçilerin başarısı olacaktır. Üretimin insani boyutunu görmek istemeyenlere, işçilerin de insanca yaşama hakları olduğunu göstermek için, emekten yana, adaletten yana, demokrasiden yana tüm güçleri Eskişehir Saica Pack Turkey Ambalaj San. A.Ş işçilerinin başlattığı grevle dayanışmaya çağırıyoruz. Saygılarımızla.
Selüloz İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan
Ergin ALŞAN

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/haber/saica-pack-iscileri-haklari-icin-grevde/