Haz 08

Form Ambalaj’da Greve Nasıl Gelindi?

Bilindiği üzere İzmir/Torbalı’da faaliyette bulunan ve sendikamızın 2011 yılında türlü güçlükle ve mücadelelerle örgütlendiği Form Koruyucu Ambalaj’da 24 Mayısta başlayan grev hala devam etmektedir.

Peki toplu sözleşme görüşmelerinin yılbaşı itibariyle başladığı ve yaklaşık 6 ay sürdüğü bir süreçte grev aşamasına nasıl gelindi? 61 maddelik toplu iş sözleşmesinin tüm idari maddelerinde karşılıklı iyi niyet ve çabalar sonucu anlaşma sağlandı. Greve çıkılırken anlaşma sağlanamayan 6 madde vardı ve bu maddelerden biri süre maddesiydi. Bu madde de taraflar anlaşma noktasında irade gösterdiler. Görüşmelerin başından itibaren sözleşmenin süresinin 2 yıllık olması gerektiğini söyleyen tarafımıza karşılık işveren tekliflerinde 3 yıllık geldi. Ancak grevden önce yapılan son toplantıda 2 yıllık bir toplu iş sözleşmesinde anlaşılabileceğine dair adımlar atıldı.

Anlaşma sağlanamayan 3 ana madde kaldı. Bunlar ücret, fazla çalışma ücreti ve ikramiye. Görüldüğü gibi doğrudan ücret maddeleri üzerinde anlaşma sağlanamadı. Bizim üyelerimiz adına işverenden talep ettiğimiz rakamlar karşılanamayacak rakamalar değildir. 23 Mayıs’ta yapılan son toplantıda bizim 425 TL’lik net ücret talebimize karşı işveren 175 TL’lik bir teklifle geldi ve bunun önerebileceği son nokta olduğunu söyledi. Yine bu toplantıda fazla çalışma ücreti olarak; her bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %100 yükseltilerek ödenmesini talep ettik. Çünkü fazla çalışma işçilerinin hem bireysel yaşamlarından hem de sosyal yaşamlarından çalınan sürelerdir. Bunu tercih eden işverenin bedelini de ödemesi gerekir. İşverenin son toplantıda buna karşı teklifi %90 oldu ve anlaşma için önemli bir adım atmış oldu. Bir diğer ücret maddesi olan ikramiyelerde ise mevcut ödenen 35 günlük ikramiyelerin sözleşmenin ilk yılında 70 güne ikinci yılında ise 80 güne çıkmasını talep ettik. İşverenin karşı teklifi ise ilk yıl 60 gün ikinci yıl 70 gün oldu. İki taraf da ikramiye konusunda anlaşma sağlamak için önemli adımlar attı.

Yani özet olarak şunu diyebiliriz ki; Form Koruyucu Ambalajı greve çıkaran temel mesele işverenin düşük ücret politikası ve dayatması olmuştur. Biz sendika olarak üyelerimiz adına ve onlardan gelen talepler doğrultusunda insanca yaşayabilecekleri bir ücret talep ettik. Her koşulda çalışan, kendi zamanlarından fedakarlık yapan bu işçilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için taleplerimizin karşılanması gerekir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://selulozis.org.tr/haber/form-ambalajda-greve-nasil-gelindi/