Tem 12

Türk-İş: Kıdem tazminatına dokunulmasın

Türk-İş kıdem tazminatının fona devriyle ilgili yaptığı çalışmayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.

Bakanlığa sunulan metinde, kıdem yasasının mevcut haliyle korunması, tüm işçilerin alabileceği şekilde geliştirilmesi talebi yer aldı.

Sunulan çalışmayla ilgili yapılan açıklamada, Türk-İş’in kıdem tazminatını kazanılmış bir hak olarak gördüğüne dikkat çekildi. Türk-İş’in her zaman kıdem tazminatını işverenin ödemesini savunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Kıdem tazminatından sorumluluk tartışmasız bir şekilde işverene aittir. Kaldı ki işveren de zaten işyerinde çalışan işçileri için ayırması gereken kıdem tazminatı karşılığını fon gibi, kredi gibi, hatta kendi sermayesiymiş gibi sıfır maliyetli finansman kaynağı olarak kullanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

‘KORUNMALI VE GÜÇLENDİRİLMELİ’

“Bakanlığınızdan açık talebimiz Kıdem Tazminatı Müessesinin mevcut haliyle devam etmesi ancak bu haktan yararlanamayan işçilerin yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Konfederasyonumuzun kıdem tazminatı reformundan anladığı, yapılacak reformun hakkın aşındırılmasını değil; korunmasını, güçlendirilmesini ve geliştirilmesini hedef almasıdır” denilen açıklamada,Türk-İş’in kıdem tazminatıyla ilgili şu önerileri yer aldı:

* Kanun hakimiyeti sağlanmalıdır. Kıdem tazminatının tüm işçiler için işlevsel ve alınabilir bir hak haline gelebilmesi için etkin bir denetleme mekanizması geliştirilmeli, caydırıcı bir idari para cezası sistemi kurgulanmalıdır.

* Vergi ve sigorta borcu olan işverenlerin kamu ihalelerine girmelerini engelleyen uygulamanın; kıdem tazminatını ödemeyen işverenler içinde getirilmesi gerekmektedir.

* Kıdem tazminatı alacakları (rehinli alacaklarda dahil olmak üzere) her türünden kamu veya özel diğer tüm alacakların önünde tutulmalıdır.

* İflas eden veya ödeme aczi içinde bulunan işverenlerin yanında çalışan ve bu nedenle kıdem tazminatını alamayan işçilerin kıdem tazminatı alacaklarını, mevcut Ücret Garanti Fonundan almalarının yolu açılmalıdır.

* Konuya ilişkin bir başka çözüm önerisi ise işverenlerin kendi aralarında Sigortalar Birliği Sistemine benzer bir sistem kurmalarının teşvik edilmesidir. Böylelikle çeşitli sebeplerle ödeme güçlüğü çeken işverenlerin kendi kurdukları bu kaynaktan işçilerin haklarını ödemeleri mümkün olabilecektir.

* Çeşitli sebeplerle bir yıldan az süreli çalıştırılan işçiler çalıştıkları süre ile orantılı olarak kıdem tazminatlarını alabilmelidir.

* Kıdem tazminatında tavan uygulaması kaldırılmalıdır.

Kaynak: Evrensel

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/turk-is-kidem-tazminatina-dokunulmasin/