Oca 16

“Türk Hukukunda Sendikal Haklar Sempozyumu Ankara’da Gerçekleştirildi

TÜRK-İŞ ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından birlikte düzenlenen ve sendikal alanda yaşanan sorunları tartışmayı hedefleyen “Türk Hukukunda Sendikal Haklar Sempozyumu” 14 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Sempozyumun ana temasını sendikal alana ilişkin mevcut mevzuatın sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecinde hangi tür sorun alanları yarattığı ve bu sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri oluşturmuştur.

Sempozyum iki oturum şeklinde düzenlenirken, açılış konuşmalarının ardından “Sendikal Örgütlenme ve Önündeki Engeller” başlıklı ilk oturuma geçilmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Çamur’un başkanı olduğu oturumda, ilk olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Başbuğ, bireysel ve toplu iş ilişkilerini düzenleyen yasal mevzuatta yer alan çelişkileri ve örgütlenmeye ilişkin sorunları anlattı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercüment Özkaraca ise 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenen işyeri sendika temsilciliğini ve getirilen güvenceleri anlattı.

Öğleden sonra başlayan ve başkanlığını Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş’ın yaptığı ikinci oturumda ise, toplu iş sözleşmesi hakkı, yetki ve uyuşmazlık konuları tartışıldı. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer, yetki sürecini ve bu süreçte yaşanan sorunları anlatırken, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Canbolat ise toplu iş sözleşmesini tarihsel süreç ve uluslararası örnek ve sözleşmeler ile birlikte anlattı. Sendikalar, hukukçular, akademisyenler tarafından yoğun bir katılım sağlanan sempozyuma, Sendikamız adına uzman Aykut Günel katıldı.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/turk-hukukunda-sendikal-haklar-sempozyumu-ankarada-gerceklestirildi/