Ağu 04

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ TEMMUZ 2020

2020 Temmuz ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,58 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 11,76 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 11,51 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 04 Ağustos 2020 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2020 Temmuz ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,58 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 11,76 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 11,51 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Şubat-Temmuz 2020 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Temmuz 2020 endeks değeri olan 468,56 rakamının, Ocak 2020 endeks değeri olan 446,45  rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 4,95 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-temmuz-2020/