Şub 03

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ OCAK 2017

2017 Ocak ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 2,46 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 9,22 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 7,76 oranında artış göstermiştir.

 

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Şubat 2017 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2017 Ocak ayı itibariyle  bir aylık enflasyon yüzde 2,46 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 9,22 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 7,76 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Ağustos 2016-Ocak 2017 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Ocak 2017endeks değeri olan 299,74 rakamının, Temmuz 2016 endeks değeri olan 282,58 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 6,07 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-ocak-2017/