May 08

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ NİSAN 2018

2018 Nisan ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,87 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 10,85 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 11,06 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

 

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Mayıs 2018 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2018 Nisan ayı itibariyle  bir aylık enflasyon yüzde 1,87 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 10,85 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 11,06 oranında artış göstermiştir.

 

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Kasım 2017-Nisan 2018 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Nisan 2018 endeks değeri olan 342,78 rakamının, Ekim 2017 endeks değeri olan 320,40 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 6,99 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-nisan-2018/