Haz 07

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ MAYI 2018

2018 Mayıs ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,62 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 12,15 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 11,10 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 04 Haziran 2018 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2018 Mayıs ayı itibariyle  bir aylık enflasyon yüzde 1,62 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 12,15 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 11,10 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Aralık 2017-Mayıs 2018 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Mayıs 2018 endeks değeri olan 348,34 rakamının, Kasım 2017 endeks değeri olan 325,18 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 7,12 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-mayi-2018/