Nis 04

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ MART 2022

2022 Mart ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 5,46 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 61,14 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 29,88 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 04 Nisan 2022 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2022 Mart ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 5,46 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 61,14 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 29,88 oranında artış göstermiştir. 

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Ekim 2021-Mart 2022 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Mart 2022 endeks değeri olan 843,64 rakamının, Eylül 2021 endeks değeri olan 570,66 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 47,84 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-mart-2022/