Nis 07

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ MART 2017

2017 Mart ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,02 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 11,29 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 8,21 oranında artış göstermiştir.

 

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Nisan 2017 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2017 Mart ayı itibariyle  bir aylık enflasyon yüzde 1,02 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 11,29 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 8,21 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Ekim 2016-Mart 2017 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Mart 2017endeks değeri olan 305,24 rakamının, Eylül 2016 endeks değeri olan 282,27 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 8,14 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-mart-2017/