Ara 06

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ KASIM 2021

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Aralık 2021 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2021 Kasım ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 3,51 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 21,31 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 17,71 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Haziran-Kasım 2021 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Kasım 2021 endeks değeri olan 604,84 rakamının, Mayıs 2021 endeks değeri olan 537,05 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 12,62 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-kasim-2021/