Ara 03

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ KASIM 2019

Haziran-Kasım 2019 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Kasım 2019 endeks değeri olan 437,25 rakamının, Mayıs 2019 endeks değeri olan 413,52 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 5,74 olmaktadır.


Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.


TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Aralık 2019 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2019 Kasım ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,38 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 10,56 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 15,87 oranında artış göstermiştir.


Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Haziran-Kasım 2019 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Kasım 2019 endeks değeri olan 437,25 rakamının, Mayıs 2019 endeks değeri olan 413,52 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 5,74 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-kasim-2019/