Eki 06

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ EYLÜL 2022

2022 Eylül ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 3,08 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 83,45 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 59,91 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Ekim 2022 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2022 Eylül ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 3,08 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 83,45 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 59,91 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Nisan-Eylül 2022 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Eylül 2022 endeks değeri olan 1.046,89 rakamının, Mart 2022 endeks değeri olan 843,64 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 24,09 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-eylul-2022/