Eki 08

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ EYLÜL 2018

2018 Eylül ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 6,30 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 24,52 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 13,75 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Ekim 2018 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2018 Eylül ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 6,30 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 24,52 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 13,75 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Nisan-Eylül 2018 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Eylül 2018 endeks değeri olan 390,84 rakamının, Mart 2018 endeks değeri olan 336,48 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 16,16.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-eylul-2018/