Kas 06

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ EKİM 2018

2018 Ekim ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 2,67 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 25,24 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 14,90 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 05 Kasım 2018 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2018 Ekim ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 2,67 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 25,24 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 14,90 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Nisan-Ekim 2018 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Ekim 2018 endeks değeri olan 401,27 rakamının, Nisan 2018 endeks değeri olan 342,78  rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 17,06 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-ekim-2018/