Kas 10

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ EKİM 2016

MOiyA99toYpa2016 Ekim ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,44 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 7,16 oranında ve yıllık ortalama enflasyon yüzde 7,89 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Kasım 2016 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2016 Ekim ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,44 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 7,16 oranında ve yıllık ortalama enflasyon yüzde 7,89 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Mayıs-Ekim 2016 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Ekim 2016 endeks değeri olan 286,33 rakamının, Nisan 2016 endeks değeri olan 276,42 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 3,59 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-ekim-2016/