Eyl 03

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ AĞUSTOS 2018

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gerçekleşti.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Eylül 2018 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2018 Ağustos ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 2,30 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 17,90 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 12,61 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Mart-Ağustos 2018 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Ağustos 2018 endeks değeri olan 367,66 rakamının, Şubat 2018 endeks değeri olan 333,17 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 10,35 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-agustos-2018/