Eyl 06

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ AĞUSTOS 2017

2017 Ağustos ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,52 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 10,68 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 9,66 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 05 Eylül 2017 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2017 Ağustos ayı itibariyle  bir aylık enflasyon yüzde 0,52 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 10,68 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 9,66 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Mart-Ağustos 2017 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Ağustos 2017 endeks değeri olan 311,85 rakamının, Şubat 2017 endeks değeri olan 302,17 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 3,20 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-agustos-2017/