Eyl 05

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ AĞUSTOS 2016

MOiyA99toYpaTüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,29 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,29 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,98 artış gerçekleşti.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.
TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 05 Eylül 2016 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre 2016 Ağustos ayı itibariyle; bir aylık enflasyon yüzde 0,29 oranında azalmış, oniki aylık enflasyon yüzde 8,05 oranında ve yıllık ortalama enflasyon yüzde 7,98 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Mart-Ağustos 2016 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Ağustos 2016 endeks değeri olan 281,76 rakamının, Şubat 2016 endeks değeri olan 274,38 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 2,69 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-agustos-2016/