Eyl 26

EYLÜL 2016 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

cn13KiYCu5UX
Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.515,37 TL olmuştur.

YOKSULLUK ÜLKENİN TEMEL SORUNLARINDAN BİRİ…

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.386 TL, YOKSULLUK SINIRI 4.515 TL

MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 1,81 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ.

ASGARİ ÜCRET NET 1.300 TL/AY ve FAKAT BİR KİŞİNİN GEÇİM MALİYETİ 1.712 TL/AY

 

Yoksulluk ülkenin temel sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının 2015 yılı sonuçlarına göre; medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı yüzde 21,9’dur. Diğer bir ifadeyle ülkede yaşayan her beş kişiden biri, devletin resmi kurumunun belirlediği kritere göre, yoksuldur.

 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yirmi dokuz yıldan bu yana her ay düzenli olarak “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması yapmaktadır. Bu alanda yapılan ilk çalışmadır. Araştırmayla, çalışanların içinde bulundukları geçim şartları ortaya konulmakta ve değişim izlenmeye çalışılmaktadır.

 

TÜRK-İŞ Araştırmasının Eylül 2016 ayı sonucuna göre;

 

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.386,22 TL,
  • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.515,37 TL olmuştur.
  • Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.711,50 TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Kuşkusuz hesaplama sonucu ortaya çıkan tutar ücret düzeyi olmayıp, haneye girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. Ancak hanede çalışan sayısı az ve ele ücret düzeyi geçim şartlarını karşılamakta yetersiz kaldığında “insan onuruna yaraşır” bir yaşam sağlamak mümkün olamamaktadır.

 

Gıda harcamaları, aile bütçesinde ağırlıklı yer tutmaktadır. Gıda fiyatlarındaki değişim özellikle yoksul kesimlerin yaşama şartlarını doğrudan etkilemektedir. Gıda fiyatlarındaki gerileme aile bütçesine nispi katkı sağlamaktadır. Ancak bu durumun ücretli çalışanların “yaşam maliyetinin gerilediği” şeklinde yorumlanması yanlış olacaktır. Elde edilen gelir ile yapılması gereken harcama arasındaki fark çalışanların geçim koşullarını belirlemektedir.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/eylul-2016-aclik-ve-yoksulluk-siniri/