Haz 18

Dünyada 152 milyon çocuk çalıştırılıyor

Dünyada 152 milyon çocuk okul yerine işe gidiyor, bu çocuklardan 73 milyonu tehlikeli işlerde çalışıyor
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde, mevcut çocuk işçi sayısı ve çocukların çalışma koşulları endişe veriyor. AA’nın Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2017 yılı raporundan derlediği verilere göre, dünya genelinde 5-17 yaş aralığında 152 milyon çocuk işçi bulunuyor. Bu çocukların 73 milyonu tehlikeli işlerde çalışıyor.

Çoğu tarımda çalışıyor
Bu verilere göre dünyada her 10 çocuktan biri işçi. Bu çocukların 64 milyonu kız, 88 milyonu oğlan çocuklardan oluşuyor.

Çocuk işçilerin yüzde 70,9’u tarım, yüzde 17,2’si hizmet sektöründe çalışırken, yüzde 11,9’u da sanayi sektöründe çalışıyor.

En fazla çocuk işçi Afrika’da bulunuyor. Çocuk işçilerin 72,1 milyonunu barındıran Afrika’da 31,5 milyon çocuk tehlikeli işlerde çalışıyor. Afrika’dan sonra en fazla çocuk işçinin bulunduğu bölge olan Asya Pasifik’te 62 milyon çocuk işçi bulunuyor. Bu da Afrika ile Asya ve Pasifik bölgesinin birlikte, dünyadaki her 10 çocuk işçiden 9’una ev sahipliği yaptığı anlamına geliyor.

Kuzey ve Güney Amerika’da toplam 11 milyon çocuk işçi bulunurken Avrupa ve Orta Asya’da ise 6 milyon çocuk çalışma hayatında yer alıyor.

Öte yandan raporda, 1 milyon çocuk işçinin bulunduğu Arap ülkeleri, çocuk işgücünün dünyanın diğer bölgelerine oranla az olması ile dikkat çekiyor.

Çatışma bölgelerinde sayı yükseliyor
ILO raporuna göre, çocuk işçiliği bölgenin istikrarsızlığıyla doğru orantılı. Çatışmalardan etkilenen ülkeler, sükunetin hâkim olduğu bölgelere göre yüzde 77 daha fazla çocuk işçi barındırıyor.

Rapora göre, çocuk işçi sayısı düşük gelirli ülkelerde daha yaygın olsa da yüksek gelire sahip ülkelerde de çocuk işgücü ciddi bir sorun teşkil ediyor. Raporda, çocuklara uygulanan zorla çalıştırılma, ceza, tehdit ve özgürlüklerini kısıtlayıcı faaliyetlere karşın hükümetlere ve uluslararası kurumlara bu konuda acil adım atmaları çağrısı yapılıyor.

Kaynak: Birgün

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/dunyada-152-milyon-cocuk-calistiriliyor/