Kas 06

İşyerinde korona oldum tazminat hakkım olur mu?- Hüseyin İrfan Fırat

SORU: Ben işyerinde korona oldum ve tedavi olarak işe geri döndüm. İşyerimizde yine korona olanlar var; bu yüzden sözleşmeyi feshetsem tazminat hakkım olur mu?

YANIT: Öncelikle geçmiş olsun. Sorunuzun yanıtına gelecek olursak;

İşveren işyerinde gerek salgın hastalık gerekse genel anlamda tüm risklere karşı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almak zorundadır. Alınması gerekli önlemlerin hiç alınmaması ve/veya eksik alınması, bu sebeple de çalışanların kaza ve hastalık gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaları, işverenin yasal bakımdan yaptırıma uğramasına neden olmanın yanı sıra işçiye de haklı nedenle iş sözleşmesini feshetme ve tazminatını talep ederek işten ayrılma hakkı verir.

Bu hak gerek İş Kanunu 24/1. madde (sağlık sebepleri) gerekse İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 13. madde çerçevesinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla işyerinizde salgın hastalığa ilişkin alınmayan ya da eksik alınan önlemler sebebiyle hastalık riski devam ediyorsa önlemler alınıp risk ortadan kalkıncaya kadar çalışmamak hakkınızı kullanabileceğiniz gibi, aksi durumda iş sözleşmenizi haklı nedenle (tazminatlı) sona erdirme hakkınız vardır.

İŞVERENİN YAPTIĞI İŞ ARAMA İZNİ HESABI DOĞRU MU?

SORU: İş değişikliği nedeniyle 14 Eylül’de işyerime istifa dilekçe sundum. 1,5 yıl için 42 gün ihbar süresiyle 25 Ekim’de çıkışımın yapılacağı söylendi. “Her gün 2 saat iş arama iznini toplu kullanmak istiyorum” dedim. 18 Ekim olarak hesap yapıp öncesindeki cuma günü, yani 16 Ekim son dediler ve daha sonra gelen mesajda çıkışımı 18 Ekim’de verdiklerini gördüm. Bu durumda benim 25 Ekim’e kadar ücretimi almam lazım değil mi?

YANIT: İş Kanunu’na göre istifa eden ve/veya işten çıkarılan işçinin işyerinden ihbar (bildirim) öneli tanınarak ayrılacağı süreçte kendisine günde 2 saat iş arama izni kullandırılması yasal zorunluluktur. Konu kanunun aşağıda sunduğum ilgili maddesi ile düzenlenmektedir:

Madde 27, “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.”

Madde metninden de açıkça anlaşılabileceği gibi işçi bu izni isterse toplu olarak da kullanabilir. Bu açıklamalardan sonra sizin sorunuza dönecek olursak;

Verdiğiniz tarihler doğrultusunda işyeriniz toplu kullanılan izninizi dikkate almamış ve işyerinden çıkışınızı erken yapmış görünüyor. Yani sizin belirttiğiniz gibi çıkışınız 25.10.2020 tarihinde yapılmalı ve bugüne kadar olan ücretiniz de ödenmeliydi. Bu duruma itiraz ederek düzeltmelerini ve bakiye ücretinizi ödemelerini talep etmelisiniz.

Kaynak: Birgün

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/yazilar/isyerinde-korona-oldum-tazminat-hakkim-olur-mu-huseyin-irfan-firat/