Şub 27

Yargıtay’dan önemli karar: Nitelikli işçinin asgari ücret alması normal değil

Yargıtay, milyonlarca asgari ücretli çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, Bursa’da ikamet eden vasıflı ve kıdemli bir işçinin asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti.

 İHA’nın haberine göre, Bursa’daki bir fabrikada pres operatörü olarak çalışan işçi, patronu tarafından tazminat ödenmeden kapı önüne konuldu. 7 yıl emek verdiği fabrikadan haksız şekilde atıldığını belirten işçi, Bursa 3. İş Mahkemesi’ne dava açtı. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ve diğer ücret alacaklarının ödenmesini isteyen işçi, iş akdinin haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini vurguladı. Davalı patron ise davacı işçinin iddialarına cevap vermeyerek duruşmalara katılmadı. Mahkeme, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanarak kayıtlardaki ücrete göre davayı kabul etti.

‘Emsal ücret araştırması yapılmalıydı’
Kararın temyiz edilmesi üzerine dava dosyasını inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Kararda şu ifadeler yer aldı: “Ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, işyerindeki ya da meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan işin niteliği, iş sözleşmesinin türü, işyerinin özellikleri, emsal işçilere o işyerinde ya da başka işyerlerinde ödenen ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir. Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır.

İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında, imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalıdır. Somut uyuşmazlıkta, davacı net 1.300 TL ücret aldığını iddia etmiş, davalı ise davayı takip etmemiş ve herhangi bir savunmada bulunmamıştır.

Mahkemece, SGK kayıtlarına itibar edilerek davacının asgari ücretle çalıştığı kabul edilmiş ise de, işyerinde pres operatörü olarak çalışan davacı 6,5 yılı aşkın kıdeme sahiptir. Vasıflı işçi durumunda olan ve uzun süre kıdeme sahip bir işçinin bu ücretle çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle emsal ücret araştırması yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. Kararın, bozulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Kaynak: Birgün

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/yargitaydan-onemli-karar-nitelikli-iscinin-asgari-ucret-almasi-normal-degil/