Kas 20

Türk-İş: Geçici işçiler sorununu artık çözün

Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na yazı göndererek, geçici işçiler sorununa artık çözüm bulunmasını istedi. Türk-İş Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Ergün Atalay ile Genel Sekreter Pevrul Kavlak’ın imzasını taşıyan yazıda, çalışma hayatında çözüm bekleyen konulardan birisinin de geçici işçilerin sorunları olduğuna dikkat çekildi.

 Yazıda, 2007 yılında çıkarılan 5620 sayılı Kanun ile kamu kesiminde altı aydan fazla çalışan geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına alındığına dikkat çekilerek, “Ancak aynı kanunun geçici 1’inci maddesiyle, 6 aydan daha az çalışan geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyeceği ve geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam olunacağı düzenlemesi yapılmıştır. Kanun sadece 2006 yılında altı ay çalışanları kapsadığından; başta şeker fabrikaları, tarım işletmeleri, demiryolları, bazı üniversiteler ve orman idaresinde olmak üzere yıllardır çalışanlar kadroya alınmamıştır. Bu şekilde 20-25 yıl çalışan işçiler mevcuttur” denildi.

Geçici işçiler asli işleri yapıyor
Bu haksızlığın ve mağduriyetin halen devam ettiğine vurgu yapılan yazıda, şu ifadeler kullanıldı: “Geçici işçiler, ilgili kanun gereği en fazla 179 gün (5 ay 29 gün) çalıştırılmaktadır. Bu işçilerin emeklilik için gereken prim gün sayısını doldurabilmeleri de, kısa süreli bir başka iş bulup çalışabilmeleri de, elde ettikleri gelirle bütün yıl geçinebilmeleri de zor olmaktadır. Aslında geçici işçilerin çoğu kamunun asli işlerinde çalıştırılmaktadır. Bu işçiler altı aydan daha az çalıştırılırken, aynı iş için daha sonra taşeron işçisi istihdam edilmektedir. Geçici işçilerin çalıştıkları kurumun ihtiyaç duyduğu süreler için çalıştırılmaları esas olmalıdır. Böylece işçilerin sürekliliği sağlanacak ve çoğu işyerinde alt işveren uygulamasıyla hizmet alımı ihalesine gidilmesine de ihtiyaç kalmayacaktır.”

Hükümetin kamu taşeron işçileriyle ilgili çalışma yaptığını da hatırlatan Türk-İş yönetimi, kamuda çalışan geçici işçilerin de bu çalışma kapsamına alınmasını, işçiler arasında ayrım yapılmamasını talep etti.

Kaynak: Birgün

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/turk-is-gecici-isciler-sorununu-artik-cozun/