Ağu 03

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ TEMMUZ 2021

2021 Temmuz ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,80 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 18,95 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 15,15 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Ağustos 2021 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2021 Temmuz ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,80 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 18,95 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 15,15 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Şubat-Temmuz 2021 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Temmuz 2021 endeks değeri olan 557,36 rakamının, Ocak 2021 endeks değeri olan 513,30 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 8,58 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-temmuz-2021/