Ağu 05

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ TEMMUZ 2019

2019 Temmuz ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,36 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 16,65 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 19,91 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

 

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 05 Ağustos 2019 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2019 Temmuz ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,36  oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 16,65 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 19,91 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Şubat-Temmuz 2019 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Temmuz 2019 endeks değeri olan 419,24 rakamının, Ocak 2019 endeks değeri olan 398,07  rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 5,32 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-temmuz-2019/