Mar 04

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ŞUBAT 2019

2019 Şubat ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,16 oranında, on iki aylık enflasyon yüzde 19,67 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 17,93 oranında artış göstermiştir.
Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.
TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 04 Mart 2019 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2019 Şubat ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,16 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 19,67 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 17,93 oranında artış göstermiştir.
Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Eylül 2018-Şubat 2019 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Şubat 2019 endeks değeri olan 398,71 rakamının, Ağustos 2018 endeks değeri olan 367,66  rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 8,45 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-subat-2019/