Haz 08

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ MAYIS 2017

Mayıs 2017 endeks değeri olan 310,61 rakamının, Kasım 2016 endeks değeri olan 287,81 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 7,92 oranındadır.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 05 Haziran 2017 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2017 Mayıs ayı itibariyle  bir aylık enflasyon yüzde 0,45 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 11,72 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 9,09 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Aralık 2016-Mayıs 2017 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Mayıs 2017 endeks değeri olan 310,61 rakamının, Kasım 2016 endeks değeri olan 287,81 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 7,92 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-mayis-2017/