Nis 13

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ MART 2021

2021 Mart ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,08 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 16,19 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 13,18 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 05 Nisan 2021 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2021 Mart ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,08 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 16,19 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 13,18 oranında artış göstermiştir. 

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Ekim 2020-Mart 2021 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Mart 2021 endeks değeri olan 525,53 rakamının, Eylül 2020 endeks değeri olan 477,21 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 9,71 olmaktadır.- Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-mart-2021/