Nis 08

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ MART 2019

2019 Mart ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,03 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 19,71 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 18,70 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Nisan 2019 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2019 Mart ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,03 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 19,71 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 18,70 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Ekim 2018-Mart 2019 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Mart 2019 endeks değeri olan 402,81 rakamının, Eylül 2018 endeks değeri olan 390,84  rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 3,06 olmaktadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-mart-2019/