Tem 06

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ HAZİRAN 2021

2021 Haziran ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,94 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 17,53 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 14,55 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 05 Temmuz 2021 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2021 Haziran ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,94 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 17,53 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 14,55 oranında artış göstermiştir. 

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Ocak-Haziran 2021 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Haziran 2021 endeks değeri olan 547,48 rakamının, Aralık 2020 endeks değeri olan 504,81 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 8,45 olmaktadır.- Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-haziran-2021/