Tem 04

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ HAZİRAN 2018

2018 Haziran ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 2,61 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 15,39 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 11,49 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Temmuz 2018 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2018 Haziran ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 2,61 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 15,39 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 11,49 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Ocak-Haziran 2018 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Haziran 2018 endeks değeri olan 357,44 rakamının, Aralık 2017 endeks değeri olan 327,41 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 9,17 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-haziran-2018/