Eki 04

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ EYLÜL 2016

MOiyA99toYpaMart-Ağustos 2016 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Eylül 2016 endeks değeri olan 282,27 rakamının, Mart 2016 endeks değeri olan 274,27 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 2,92 oranındadır.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Ekim 2016 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre 2016 Eylül ayı itibariyle; bir aylık enflasyon yüzde 0,18 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 7,28 oranında ve yıllık ortalama enflasyon yüzde 7,92 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Mart-Ağustos 2016 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Eylül 2016 endeks değeri olan 282,27 rakamının, Mart 2016 endeks değeri olan 274,27 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 2,92 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-eylul-2016/