Oca 09

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ARALIK 2016

MOiyA99toYpa2016 Aralık ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,64 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 8,53 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 7,78 oranında artış göstermiştir.

            Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Ocak 2017 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2016 Aralık ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,64 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 8,53 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 7,78 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Temmuz Aralık 2016 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Aralık 2016 endeks değeri olan 292,54 rakamının, Haziran 2016 endeks değeri olan 279,33 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 4,73 oranındadır.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-aralik-2016/