Eyl 09

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ AĞUSTOS 2019

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 03 Eylül 2019 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2019 Ağustos ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,86 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 15,01 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 19,62 oranında artış göstermiştir.

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Mart-Ağustos 2019 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Ağustos 2019 endeks değeri olan 422,84 rakamının, Şubat 2019 endeks değeri olan 398,71 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 6,05 olmaktadır.

2019 Ağustos ayı itibariyle bir aylık enflasyon yu¨zde 0,86 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 15,01 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yuzde 19,62 oranında artış göstermiştir.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/tuketici-fiyat-endeksi-agustos-2019/