Tem 26

TEMMUZ 2019 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.759,73 TL.
  ENFLASYONDAKİ “DÜŞÜŞ” GEÇİM ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMİYOR…
  DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 2.075 TL, YOKSULLUK SINIRI 6.760 TL
  MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 0,39 ve ON İKİ AYLIK YÜZDE 19,38 ORANINDA
  BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAM MALİYETİ TUTARI 2.565 TL
Toplumun ağırlıklı bölümünü oluşturan ücretli çalışanlar ve emeklilerinin geçim şartları, ücret gelirlerinde yapılan artışa rağmen iyileşmedi. Toplu sözleşme kapsamındaki çalışanların ücret gelirlerinde artış beklentisi devam ediyor.  Gelişen şartlar çerçevesinde tasarruf ve fedakarlık içinde yaşamını sürdürmeye çalışan iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler, gelirin adaletli dağılmasını ve sağlanan refahtan pay talep ediyor. Gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranında artan ücret gelirleri mevcut olumsuz yaşama şartlarının sürdürülmesi anlamına geliyor.
TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) çalışanların geçim şartlarını otuz iki yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması ile ortaya koymaktadır.
TÜRK-İŞ Araştırmasının Temmuz 2019 ayı sonucuna göre:
       Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.075,24 TL,
        Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.759,73 TL,
        Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.564,52 TL olarak hesaplandı.

Kaynak: Türk-İş

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/temmuz-2019-aclik-ve-yoksulluk-siniri/