Ara 24

Süperpak İşyerinde Grev Kazanımla Sonuçlandı

20 Haziran 2018 tarihinde Sendikamız tarafından başlatılan ve altı ayını geride bırakan Süperpak grevi 22 Aralık 2018 tarihi itibariyle tarafların anlaşması üzerine sonlandırılmıştır. Konuya ilişkin resmi açıklama aşağıda yer almaktadır. Grev sonrası imzalanan bu TİS’in, sendikamıza, üyelerimize ve tüm işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyoruz.

BASININ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Sendikamız ile Avusturya menşeili MM Süperpak Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bilindiği gibi 20 Haziran 2018 tarihinde ve üç fabrikada (İzmir/Torbalı, Karaman, Gaziantep) grev başlatılmıştı. Altı ayı aşan bir grev sürecinden sonra, 22 Aralık 2018 tarihinde sendikamız ile işveren yetkilileri arasında İzmir’de yapılan TİS görüşmesi olumlu sonuçlanmış ve grev bitirilmiştir.  En başından beri ifade etmiş olduğumuz grevin amaç değil, endüstriyel bir eylem aracı olduğu ve bu noktada da taleplerimizi savunmamızın tek aracı olduğu gerçeği bizleri yanıltmamış ve bu sürecin sonunda karşılıklı anlaşarak MM Süperpak işyerinde çalışma barışı sağlanmıştır.

Uzun süren bir grev aşamasından sonra imzalanan TİS’in kazanımlarından bahsedildiği zaman, bu kuşkusuz yalnız TİS’in içeriğine ilişkin değildir. Ancak TİS detaylarına bakıldığı zaman; üç yıllık imzalanan (ilk yılı sona erdi) bir sözleşmedir ve her ücret zammı dönemi için enflasyon oranında zam alınmıştır. İşçiler 02 Ocak 2019 tarihi itibariyle işbaşı yapacaklar ve o tarihe kadar geçen süre ücretli izin olarak kabul edilecektir. Sosyal yardımların net ödenmesi konusunda ve ücretlerin vergi dilimlerinden etkilenmemesi konusunda ise işverenle anlaşmaya varılmıştır.

Grev süreçleri –bir de altı aydan fazla sürmüşse- hem yıpratıcı ama aynı zamanda da öğretici ve birleştirici süreçlerdir. Süperpak grevi bu anlamda hem sendikamız, hem üyelerimiz, hem de tüm kamuoyu adına birçok deneyimin doğrudan ve somut bir şekilde yaşandığı ve paylaşıldığı bir grev olmuştur. Bu süreç sendikamız adına üyeleriyle mekanik bir ilişki kurmaktan öte organik bağın güçlendirildiği, ortak karar alma mekanizmalarının sonuna kadar işletildiği ve grevin her aşamasının birlikte planlandığı bir durumu ifade etmektedir. Aynı şekilde üyelerimiz adına grev süreci özellikle ekonomik anlamda zor geçmesine rağmen, yılgınlığa düşülmemiş ve bu haklı grev hem sendika hem de işçiler tarafından bitmesinin gerektiği noktada bitirilmiştir. Olaylar ve durumlar koşullar çerçevesinde değerlendirildiğinde, bu grev zor ekonomik koşullara ve tüm baskı ve zorunluluklara rağmen altı ay sürdürülmüş ve Türkiye işçi sınıfı tarihine geçerek hem sendikamız hem de tüm emek hareketinin yüz akı olmuştur.

Grev sürecinde sınıf dayanışmasının en somut örneklerini gösteren ve bizleri yalnız bırakmayan başta konfederasyonumuz Türk-İş’e ve bağlı sendikalar ile, konfederasyon ve sendika ayırmaksızın tüm sınıf dostu sendikalara, siyasi partilere, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına ve örgütlü, örgütsüz tüm işyerlerine Selüloz-İş Sendikası ve üyeleri adına teşekkür ediyoruz. Grev sonrası imzalanan bu TİS’in hem sendikamıza ve üyelerimize, hem işverene hem de tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyoruz.

 

SELÜLOZ İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/haber/superpak-isyerinde-grev-kazanimla-sonuclandi/